Ett av arbetsschakten under tunnelbygget.

 

Bengt Krohn kontrollerar avlastningen i tappfickan.

 
Bengt Krohn och Harald Roth hade sin arbetsplats förlagd till tunnelbygget under en 5 års period.