Ingrid, delägare i företaget är nöjd med resultatet av ombyggnaden. Arbetar som  ekonomiansvarig inom företaget,

 

 

 

 

 

Eva svarar för löneadministrationen.

 

 

 

 

 

 

 

En speciell datorplats för hantering av konstruktionsritningar har tillkommit. Härifrån kommer CNC-styrda maskiner att kunna programmeras.

Här hämtar Thomas måttsättning på en CAD-ritning.

 

 

 

Kontorslokalerna har blivit rymliga och med en arbets- miljö som uppfyller dagens krav.

 

 

 

 

 

 

Pentryt ger möjlighet till en kaffepaus i kontorsmiljö,