Den omfattande branden medförde en förstörd målningsavdelning samt ett sot -och rökskadat lager.

   Efter fullföljt saneringsarbeten, kunde anläggningen åter tas i bruk.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilder från en omfattande brand i spånsilos

        
     

Branden utplånar hela tornet. Efter branden återstår endast ett "skelett" av det ursprungliga tornet.