Närbilder på olika delar av grindpartiet

Grindstolparna har dekorationskula på toppen. Själva grindens upphängning har ett justerbart gångjärn vilket underlättar monteringen.

 

Rostfria stag för låsning av grinden i stängt läge

 

 

Toppdekor, ovandelen på grinden.

Ett enkelt grindbeslag med möjlighet att kompletteras
med hänglås.

Stolpfästet har förankrats med expanderbultar på ett betongfundament.