Företagets utveckling under åren 1950-2013 

 

Företaget startades av Nils Krohn i början av 50-talet. Tillverkningen var i huvudsak stallinredningar och rörledningsarbeten.

Nils & Ingemar.JPG (183817 byte)

  Klicka för större bild.

  Mer information.

Tarkett.JPG (254260 byte)

  Klicka för större bild

  Mer information.

På 60-talet startades även tillverkning av specialmaskiner för plastindustrin bl.a till Tarkett i Ronnebyhamn. Den största arbetsvolymen låg fortfarande inom rörledning och jordbruksområdet. 

Anställda i firman var då  5 personer. Verkstadens golvyta var c:a 40 kvm.

En ny fabrik byggdes på Östra industriområdet 1966-67. Med en golvyta på 600 kvm. I början på 70-talet blev inriktningen mer på industriservice. 1975 avvecklades rörledningsfirman.

Våra största kunder var då sågverksindustrin, Tarkett och Bolmentunneln.

Blivande smeérna.JPG (167031 byte)

  Klicka för större bild.

  Mer information.

  Klicka för större bild.

Bolmentunneln gav oss arbete för 2 anställda i ca 5 år. Fortfarande var vi 5 personer i företaget.

Ingo & Jörgen.JPG (201141 byte)

  Klicka för större bild.

  Mer information                .

1977 började den äldre av sönerna, Ingemar, att arbeta i företaget. Tre år senare var det dags för Jörgen att ta på sig arbetsuppgifter.

Nya kundkretsar började komma till oss bl.a. inom bygg-smide och specialmaskiner för rationell produktion tillverkades.

Stor del av arbetsvolymen låg på externa arbetsuppgifter bl.a. på Ellco Food i Stidsvig och Algot Timber i Örkelljunga.

Verkstaden blev nu åter för trång. En ny lagerbyggnad och målningshall på 340 kvm stod klart 1983-84. Antalet sysselsatta var nu 7 personer.

Lantbruksinvesteringarna började avta och vi började jobba på bl.a. för Gillebagaren AB. Där arbetade vi med rostfria material i större utsträckning. Även Åsljunga-Pallen hade vi som en av våra större kunder.

I början av 90-talet var en stor del av arbetsvolymen inriktad på tillverkningen av hydrauliska monteringslinjer för byggindustrin.

lagerbyggnad.JPG (115152 byte)

 

 

  Klicka för större bild.

  Mer information

 

Bord.JPG (273403 byte)

 

 

 

  Klicka för större bild.

  Mer information

 

Nu började en generationsskiftning att märkas. Nya kunder med större arbetsvolymer beställdes.

1993 köpte sönerna, Ingemar och Jörgen in sig i företaget. 

Två år senare blev även dottern Ingrid delägare. Samtidigt började  arbetsuppgifterna på kontoret.

Än en gång blev lokalerna för trånga, 1998 köpte vi Televerkets kabelförråd på 780 kvm golvyta. 

Vi omfördelade all utrustning som för tillfället ej var i bruk till det nya förrådet och därmed skapade större arbetsyta.

Arbetsuppgifterna blev allt större och vi blev fler anställda. Nu var personalstyrkan 9 personer och planerna på att bygga ut blev allt mer konkreta. 

Våra nuvarande lokaler var byggda för c:a 8 personer. Behovet har ökat till 10-12 medarbetare.

 

Våra stora kunder började nu sprida ut sig. Arbetsuppgifterna är i stor utsträckning förlagda utanför kommunen bl.a. Helsingborg, Perstorp, Laholm och Kristianstad. 

Oftast har dessa företag någon anknytning till oss i Örkelljunga.

För att möta 2000-talet och de ökande volymerna på arbetsuppgifter, förverkligas nu planerna att bygga en ny verkstadshall. Golvytan på hallen blir 750 kvm.

Hallen inrymmer en särskild avdelning för specialsmide inom rostfritt och aluminium, samt nya personalutrymmen i särskild våningsplan. På sikt kommer det att ge möjlighet för om och tillbyggnad av nuvarande kontor.

Kopia (2) av Spadtaget.JPG (133469 byte)

 

 

 
  Nästa generation hjälper till med första
  spadtaget !   

  Klicka så blir bilden större.

 

 

Golvlaggn 0105.JPG (173978 byte) nybygget0104.JPG (112610 byte) Nils och nils 0104.JPG (185098 byte) Historik nybygget.JPG (122262 byte)

Under 2004 har nya personalutrymmen blivit klara.

 

Nya matsalen har placerats på andra våningsplanet i nybyggnadsdelen. Total golvyta av personalutrymmen är c:a 105 kvm. Utöver själva matsalen finns väl tilltagna utrymmen för tvätt -och omklädning med tillhörande duschplatser, toaletter och särskilt miljövårdsutrymme.
 

matsla1.JPG (41235 byte) matsal2.JPG (47317 byte) omkl rum1.JPG (43977 byte) omkl rum2.JPG (36623 byte)
  Förstora bilderna, klicka på dem!  

Utökning av kontorsytan under 2005.

I början av 2005 igångsattes ombyggnaden av befintligt kontor. Det gamla personalutrymmet gav möjlighet till en omfattande utökning av kontorsytan. Vid planeringen stod kravet  av en god arbetsmiljö i fokus. Det nya kontoret omfattar c:a 60 kvm med skilda arbetsplatser. En speciell  arbetsplats för hantering av CAD och konstruktionsritningar har tillkommit. 
 

kontor1.JPG (115219 byte) kontor2.JPG (110444 byte) kontor3.JPG (119705 byte) kontor5.JPG (133256 byte)
  Ytterligare utökning av kontorsytan under 2009.
Arbetsplatsen för hantering av CAD och konstruktionsritningar
 har flyttats till egen kontorsyta.
 
   
  Under 2010 byggde vi nytt Industrihotell
Klicka på en av bilderna för att se byggnationen
 
 

 "Årets Företagare 2002"