Svetsningsarbetet har utförts med
krav på licenssvetsning