Placeringen av stolparna syns i bakre delen av varje pallställ.