Tillverkar allt i stål

Vi har en modern maskinpark med t.ex. CNC-styrd svarv. fler-op, skärmaskin för gas och plåtvikmaskin. Många av våra kunder ställer krav på ritningsjustering och dokumentation på auto-cad vilket vi även utför.

Kvalificerad Industriservice

En av våra målsättningar är att kunden tar kontinuerligt kontakt med oss för utförande av industriservice. För att förkorta driftstoppet har vi ca 120 ton stål och diverse maskintillberhör i lager som täcker de flesta behov.

Byggnadssmide

 

En gren i verksamheten är att vi bygger stålstommar till byggnadsfirmor. 

 

Dekorationssmide

Vidare utför vi inredningar såsom trappor, räcken och grindar i smidesutförande.

Se mera under projekt 2006

Dekorationssmide

Kundens önskemål tillgodoses. Vi upprättar ritningsförslag före beställning

 

Hydraulik

Vi har hydraulslangservice för de flesta applikationer. Vårt slang- och kopplingslager har kopplingar från 1/8" - 11/2". Lagret består även av ca 300 st olika adapters samt övriga slangtillbehör. Slangbyte på ej ordinarie arbetstid går också att få

Rostfritt och Aluminium

Vår verkstad har en separat avdelning för rostfritt och aluminium. Vi tillverkar bl.a. enstycks-maskindelar för livsmedelsindustrin och till spolbilar.

Licenssvetsning

Våra medarbetare har hög svetsvana. Vi utför licenssvetsning med de senaste svetsmetoderna i stål och rostfritt.

Pneumatik

Moderna maskinkonstruktioner kräver kraft i form av PLC-styrd pneumatik. Vi tillverkar maskiner med dessa krav.

Lackering

Vi utför lackering av egentillverkade detaljer. Högtryckssprutning av våtlack på blästrat stål är en förutsättning för god hållbarhet samt för att klara miljökraven. 

Vi utför även dekorationsmålning av t.ex. smidesräcke. Behöver något pulverlackeras ombesörjer vi att det blir utfört av en av våra samarbetspartner.